se

Jeg arbejder til daglig på Aarhus Lufthavn hvor jeg bla. fungere som vejrobservatør. Vi observere i halvtime drift: Metar og MetReport til brug for luftfarten og også en Synop hver 3. time til brug for den verdensomspændende meterteologis  fremstilling af analyse kort, samme data indgår i klimatologisk statistikker og til forsknings brug. Synopper blir' i dag ikke kun udsendt med 3 timers intervaller, vores EDB styrede

Den Meteorologiske have

Havnekontoret på Aarhus Lufthavn

sende og dataindsamling  sender med 10 minutters intervaller AutoSynopper. 

Som en af de første Lufthavne i Danmark bruger Aarhus nu også AutoMetar til operativt brug - denne AutoMetar er stadig under udvikling - men får lov at køre så længe den leverer et brugbart produkt - vi griber først ind når det ikke længere er forsvarligt - auto observation har bla. svært ved at takle situationer med lav tåg - ''Mosekonebryg'' - samt tågebanker. 

Den daglige observation er først og fremmest til brug for luftfarten og til brug på pladsen, samt nødvendig for Taffen som er en 24 timers landingsudsigt med 3 timers opdatering, denne Taf blir fremstillet af DMI, pladsen har ikke længere lokale metrologer ansat - Vi fremstiller desforuden briefing mapper med forskellige kort såsom højdevindskort, analyser og kort om signifikant vejr som: risiko for overisning,  turbulens og jetstrømmenes hastighed og retning. Alt dette er ikke noget specielt for Aarhus Lufthavn det samme blir' udført på alle større Lufthavne over hele kloden.

Cumulonimbus med Armbolt

 

 

Chart.dk